Zdrowie

E-zwolnienie lekarskie L4 – jak załatwić online?

Zwolnienia lekarskie online to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Pacjenci uzyskują możliwość szybkiego zdiagnozowania swojego stanu zdrowia oraz otrzymania recepty z zalecaną formą leczenia. Lekarze natomiast mniej czasu poświęcają na obsługę poszczególnych interesantów. Poniżej podpowiadamy jak krok po kroku załatwić e-zwolnienie bez wychodzenia z domu.

E-zwolnienie lekarskie – co to takiego? 

E-zwolnienie to dokument typu cyfrowego, będący odpowiednikiem wystawianego dawniej dokumentu L4. Choć nazwa L4 nie jest już formalnie używana, to wciąż wykorzystywana jest jako potoczne określenie e-zwolnienia. Jest to dokument potwierdzający Twoją niezdolność do aktualnie wykonywanej pracy zawodowej z powodu wystąpienia choroby lub innych niedyspozycji zdrowotnych. Innymi słowy, gdy pacjent nie jest w stanie pracować, wówczas otrzymuje od lekarza e-zwolnienie.

E-zwolnienie wystawia lekarz w trakcie konsultacji z pacjentem. Po wystawieniu – trafia ono bezpośrednio do zakładu pracy, jeśli tylko korzysta on z Platformy Usług Elektronicznych, a także do ZUSu. Nie musisz więc podejmować dodatkowych aktywności, by dostarczyć zwolnienie w formie fizycznej do swojej firmy. Wszystko zostanie załatwione za Ciebie.

Zdecydowaną zaletą możliwości wystawienia e-zwolnienia jest fakt, że może ono opiewać na datę aż do 3 dni wstecz. Ponadto w jego treści zostaje określone, czy pacjent może się przemieszczać przez czas choroby, czy też musi przebywać w pozycji leżącej. Tym samym określa, czy jest w stanie podejmować aktywność zarobkową bez negatywnego wpływu na jego stan zdrowia.

Jak uzyskać e-zwolnienie lekarskie?

Pierwszym krokiem do uzyskania e-zwolnienia jest nawiązanie konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu za pośrednictwem teleporady bądź też wizyta w jego gabinecie. Zwolnienia lekarskie online wymagają umówienia e-konsultacji, czego możesz dokonać, korzystając ze specjalnych platform telemedycznych. W trakcie rezerwowania terminu wizyty możesz wybrać dogodną dla Ciebie porę dnia oraz godzinę.

Teleporada polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, w trakcie których lekarz może poprosić Cię o opisanie swoich objawów. Jeśli stwierdzi, że Twój stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, powinien podjąć decyzję o wystawieniu e-zwolnienia, które trafi do Twojego pracodawcy. 

Do wystawienia dokumentu konieczne jest podanie danych kontaktowych oraz numeru PESEL. Nie musisz koniecznie znać numeru NIP swojej firmy, choć warto mieć go w pogotowiu. Podać go muszą osoby, których pracodawca nie korzysta ze wspomnianego wyżej systemu PUE.

Warto też podkreślić, że istnieje możliwość uzyskania e-zwolnienia lekarskiego w przypadku osób, które same nie są chore, ale muszą zajmować się swoimi bliskimi osobami dotkniętymi chorobą. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych i niedołężnych, których codzienną opieką zajmują się ich dorosłe dzieci, a także młodych rodziców zajmujących się swoim chorym potomstwem. 

Zwolnienie przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę lub umowie zleceniu, którzy są regularnymi płatnikami składek z tytułu ubezpieczenia chorobowego.